โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา

รับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (2 ปีครึ่ง) - อนุบาล 3 (5 ปีขึ้นไป)
หลักสูตรปฐมวัย - ดนตรี - อังกฤษ - คอมพิวเตอร์

.. สอบถาม ..
โทร : 0 7622 2922 

เริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ 
 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.

- - - - - - - - - - - - - - -
รายงานจำนวนนักเรียน ตามข้อมูล ฯ วันที่ 25 มิ.ย.2564  สรุปได้ดังนี้

เตรียมอนุบาล (2 ปีครึ่ง) จำนวน 1 ห้อง  ชาย  3  คน  หญิง  6  คน    รวม 28  คน
อนุบาล 1 (3 ปี)           จำนวน  2 ห้อง  ชาย  29  คน   หญิง  28  คน    รวม 57  คน
อนุบาล 2 (4 ปี)           จำนวน  2 ห้อง  ชาย  29  คน   หญิง  17  คน    รวม 46  คน
อนุบาล 3 (5 ปี)           จำนวน  2 ห้อง  ชาย  26  คน   หญิง  21  คน    รวม 47  คน

รวมทัั้งหมด   ชาย 87  คน หญิง 72  คน  รวม 159  คน
-------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564  คลิก

..............................................................................................................

กิจกรรมของหนู เล่าเรื่องผ่าน FACEBOOK  สามารถดูได้ที่  
https://www.facebook.com/anubankanchanawat
https://www.facebook.com/KanchanawatwittayaKindergarten

(ข่าวสาร / ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ติดตามได้จาก Facebook ค่ะ)


1ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษาอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  21/45 
      ถนน หลวงพ่อวัดฉลอง  ตำบล ตลาดใหญ่  อำเภอ เมือง  จังหวัด ภูเก็ต
      รหัสไปรษณีย์ 83000  โทรศัพท์  0 7622 2922  โทรสาร 0 7621 0629
      e-mail : 
okw_1@hotmail.com  website  : http://www.akw.ac.th/
      ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  รหัสโรงเรียน  83100010
1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3  ...
      อายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง - อายุ 5 ปี  แบ่งกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

- ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่   (อายุ 2 ขวบครึ่ง - 5 ปี)   ปีการศึกษา 2564         ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3   ติดต่อ :  0 7622 2922  

                *เริ่มจำหน่ายระเบียบการวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  *   

                                      #ตั้งแต่เวลา  08.00-16.00 น.#


คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานบอร์ด รร.อนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา admin 2012-05-02 02:02:01 2775 1364

[ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]