จำหน่าย "ใบระเบียบการ" สำหรับนักเรียนใหม่ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ '61 เป็นต้นไป


สอบถาม / จำหน่ายระเบียบการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ  
โทร : 0 7622 2922 

...............................................................................................................

กิจกรรมของหนู เล่าเรื่องผ่าน FACEBOOK  สามารถดูได้ที่  
https://www.facebook.com/anubankanchanawat

(ข่าวสาร / ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ติดตามได้จาก Facebook ค่ะ)


1ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษาอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  21/45 
      ถนน หลวงพ่อวัดฉลอง  ตำบล ตลาดใหญ่  อำเภอ เมือง  จังหวัด ภูเก็ต
      รหัสไปรษณีย์ 83000  โทรศัพท์  0 7622 2922  โทรสาร 0 7621 0629
      e-mail : 
okw_1@hotmail.com  website  : http://www.akw.ac.th/
      ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  รหัสโรงเรียน  83100010
1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3  ...
      อายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง - อายุ 5 ปี  แบ่งกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

- ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่   (อายุ 2 ขวบครึ่ง - 5 ปี)   ปีการศึกษา 2561         ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3   ติดต่อ :  0 7622 2922  

                *เริ่มจำหน่ายระเบียบการวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  *   

                                      #ตั้งแต่เวลา  08.00-16.00 น.#


คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
28 replicahandbag.ru coach replicas bags 2018-03-06 01:05:09 11
27 Mulberry replica handbags as a root on the outskirts usa replicas 2016-02-08 23:55:56 88
26 Coach replica handbags http://www.enreplica.ru Coach replicas 2015-11-19 00:03:02 17
25 meiqing 15714meiqing 2015-07-14 15:31:12 1673
24 Buddhism from India www.artandframingclub.com admin 2014-08-11 09:39:50 5788 1
23 wholesale replica Coach handbags ca coach replica handbags 2014-08-01 08:56:22 20
22 200 dollars can be a respectable value to get a cover something sdf 2014-07-22 15:12:49 63
21 Some individuals may well sense that strange to be able to reward l sdf 2014-07-22 15:11:58 938
20 Lee Lee 2014-06-19 16:28:40 383
19 Coach replicas seems much more flexible denndf 2014-06-08 12:25:39 788 2
18 Goldfinger - A fabulous Rolex submariner is normally employed sdas 2014-05-20 16:57:17 6188
17 Omega Seamaster High quality certainly is the unsecured device sdas 2014-05-20 16:56:33 73
16 The airliner set in place gang about The show biz industry chanel replica 2014-05-20 16:55:47 41
15 Whether a child is normally presented with any keep an eye sdas 2014-05-20 16:55:06 12
14 Very first square drawing a line under of the very first of all Chanel som sd 2014-05-20 16:54:19 23
13 form in addition to a different vbczx 2014-04-08 17:32:42 1701 3

[ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]